Spojujeme inzerenty s tvůrci obsahu. Efektivně.

Linketica je moderní reklamní síť, která pokrývá všechny marketingové kanály na webu

Chci vědět víc

Využijte všechny marketingové
kanály na jednom místě

Inzerujte a získejte levně dobře cílené návštěvníky — publikujte a vydělejte si víc peněz než jinde

…vše v jednom reklamním systému

Jak funguje Linketica?

Inzerent nakupuje články a reklamní spoty na sociálních sítích, přitom šetří čas a peníze

Zaregistrovat se jako inzerent

Tvůrce obsahu prodává reklamu na svých kanálech a efektivně vydělává více než jinde

Zaregistrovat se jako tvůrce obsahu

Máte otázky?

Živá podpora je u nás standard, napište nám kdykoliv

Co o nás říkají?

Reklamní tržiště pro jednotlivce i velké reklamní agentury

Testimonialy

„Pro Helveti.cz se nám díky Linketica daří shánět zajímavý prostor pro publikování článků, recenzí a fotek. Šetří nám spoustu času při oslovování jednotlivých majitelů stránek a práci s nimi maximálně zefektivnil. Patří jim za to velký dík!“
– Jiří Štencek, Helveti.cz